Maailmankuva

Verkkolehti

07.12.2015 06:48 ( 3 vuotta sitten )

Monikulttuuri käytännössä – suomalaisia syrjitään työhönotossa

Kansallisvaltiot ja monikulttuuri #rasismi

Helsingin kaupunki haluaa lisätä maahanmuuttajien määrää työvoimassaan. Helsinki harjoittaa työhönotossa niin sanottua positiivista erityiskohtelua

kertoo maahanmuuttoasioiden johtaja Annika Forsander. Ohjeistus tekee mahdolliseksi sen, että maahanmuuttajaa suositaan rekrytoinnissa, jos hakijat ovat tasavahvoja.

Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa sanotaan

Painotetaan rekrytoinnissa kaupungin henkilöstöhankinnan periaatteiden mukaista yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamista eli erityisryhmien tilanteen huomiointia ja laaja-alaisen tasa-arvon toteutumista. Kaupungin käytäntönä on, että kahdesta ansiokkuudeltaan tasaveroisesta hakijasta valitaan aliedustuettuun ryhmään kuuluva (Henkilöstöhankinnan periaatteet 24.8.2012).

Jatketaan oppisopimusopiskelijoiden rekrytoimista ensisijaisesti erilaisista vähemmistöryhmistä. Monikulttuurisuuden/etnisen alkuperän lisäksi myös muihin vähemmistöihin kuuluvat hakijat huomioidaan haussa.

Tavoitteena on lisätä muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien työntekijöiden määrää.

Kun toisaalta samassa oppaassa sanotaan

Yhdenvertaisuuden käsitteellä tarkoitetaan yhdenvertaisuuslain mukaisesti sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan tai vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen työssämme tarkoittaa sitä, että jokaisella työntekijällä ja toimintaan osallistuvalla nuorella tulee olla samanlaiset mahdollisuudet tehdä työtä, osallistua toimintaan ja tulla kohdelluksi riippumatta hänen taustastaan.

Vaikka käytäntö on ilmiselvää rasismia, sitä markkinoidaan rasismin estämisenä. ”Positiivinen syrjintä” on valtaväestöön/enemmistöön kohdistuvaa rasismia eli kaksoisstandardi, joka kuuluu monikulttuurin edistäjien keinovalikoimaan.

Tasa-arvovaltuutetun mukaan ”Helsingin kaupungilla on lainmukaiset perustellut syyt toteuttaa ns. positiivista diskriminaatiota valinnassa”.

Koska toiminta on näin selkeästi valtion suojeluksessa, siihen ei voi vaikuttaa muuten kuin vaihtamalla vallanpitäjät ja asettamalla heidät syytteeseen. Kysymys enää kuuluu, että onko meillä puoluetta jota äänestämällä voisi asiaan vaikuttaa? Tällä hetkellä ei ole.

2

2 comments on “Monikulttuuri käytännössä – suomalaisia syrjitään työhönotossa

Jo jOanoijoulukuu 8, 2015 1:08 pm

”Kysymys enää kuuluu, että onko meillä puoluetta jota äänestämällä voisi asiaan vaikuttaa?”

Ei ole ollut enään pitkään aikaan kaikki suur puolueet ovat läpeensä korruptoituneita. Pien puolueet taas ajavat eliitille haitallista ohjelmaa, jonka johdosta heitä ei tulla näkemään edeskunnassa, vaikka kaikki Suomalaiset äänestäisivät vain heitä.

    Toimitusanoijoulukuu 9, 2015 4:24 pm

    Täytyy myöntää että menin Soinin retkuun, kuten ilmeisesti aika moni muukin, ihan PS:n edustajistoa myöten. Muuten kommentistasi saa sen kuvan että äänestäminen ei ole vaihtoehto. Saattaa tosiaan olla niin…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Powered by Opracom