web site hit counter Europejska Agencja Kosmiczna: Cassini-Huygens, Rosetta, Bepicolombo, Giotto, Smart-1, Cryosat-2, Automatyczny Statek Transportowy, Spacelab, Venus Express, Rexusbexus, Artemis, Ulysses, Guja Skie Centrum Kosmiczne - Ebooks PDF Online
Hot Best Seller

Europejska Agencja Kosmiczna: Cassini-Huygens, Rosetta, Bepicolombo, Giotto, Smart-1, Cryosat-2, Automatyczny Statek Transportowy, Spacelab, Venus Express, Rexusbexus, Artemis, Ulysses, Guja Skie Centrum Kosmiczne

Availability: Ready to download

rod o: Wikipedia. Strony: 36. Rozdzia y: Cassini-Huygens, Rosetta, BepiColombo, Giotto, SMART-1, CryoSat-2, Automatyczny Statek Transportowy, Spacelab, Venus Express, REXUS/BEXUS, Artemis, Ulysses, Guja skie Centrum Kosmiczne, Europejska Organizacja Rozwoju Rakiet No nych, Ariane 5, XMM-Newton, Europejska Organizacja Bada Kosmicznych, COROT, Cluster, Darwin, Double Star, P rod o: Wikipedia. Strony: 36. Rozdzia y: Cassini-Huygens, Rosetta, BepiColombo, Giotto, SMART-1, CryoSat-2, Automatyczny Statek Transportowy, Spacelab, Venus Express, REXUS/BEXUS, Artemis, Ulysses, Guja skie Centrum Kosmiczne, Europejska Organizacja Rozwoju Rakiet No nych, Ariane 5, XMM-Newton, Europejska Organizacja Bada Kosmicznych, COROT, Cluster, Darwin, Double Star, Plan dla Europejskich Pa stw Wspo pracuj cych, Integral, ExoMars, Gaia, Don Quijote, Eddington, Europejskie Centrum Operacji Kosmicznych, ECSS, ELA-3. Fragment: Cassini-Huygens - misja bezza ogowej sondy kosmicznej przeznaczonej do wykonania bada Saturna, jego pier cieni, ksi ycow i magnetosfery. Jest ona wspolnym przedsi wzi ciem trzech agencji kosmicznych: ameryka skiej NASA, europejskiej ESA i w oskiej ASI. Sonda zosta a wystrzelona w pa dzierniku 1997 roku. W lipcu 2004 r. Cassini sta si pierwszym sztucznym satelit Saturna, a od czony od sondy probnik Huygens w styczniu 2005 r. wyl dowa na powierzchni Tytana. W drodze do Saturna sonda dwukrotnie przelecia a obok Wenus, min a Ziemi oraz Jowisza. Po zako czeniu w po owie 2008 roku g ownej misji w uk adzie Saturna, zosta a ona kolejno dwukrotnie przed u ona. Planuje si, e Cassini b dzie funkcjonowa do wrze nia 2017 roku, kiedy to sonda ulegnie zniszczeniu w atmosferze Saturna. Dzi ki misji Cassini-Huygens poznano wygl d powierzchni Tytana i bezpo rednio zbadano jego atmosfer . Odkryto istnienie czynnych gejzerow na powierzchni Enceladusa oraz wcze niej nieznane ksi yce. Bli ej poznano struktur pier cieni Saturna i ich zwi zki z ksi ycami planety. Nazwa misji zosta a nadana na cze dwoch siedemnastowiecznych astronomow. Giovanni Domenico Cassini odkry cztery ksi yce Saturna (Japeta, Re, Tetyd i Dione) oraz przerw w pier cieniach tej planety. Christiaan Huygens odkry Tytana oraz jako pierwszy prawid owo opisa natur pier cieni Saturna. G ownym zadaniem misji Cassini-Huygens jest przeprowadzenie dog bnej eksploracji syste...


Compare

rod o: Wikipedia. Strony: 36. Rozdzia y: Cassini-Huygens, Rosetta, BepiColombo, Giotto, SMART-1, CryoSat-2, Automatyczny Statek Transportowy, Spacelab, Venus Express, REXUS/BEXUS, Artemis, Ulysses, Guja skie Centrum Kosmiczne, Europejska Organizacja Rozwoju Rakiet No nych, Ariane 5, XMM-Newton, Europejska Organizacja Bada Kosmicznych, COROT, Cluster, Darwin, Double Star, P rod o: Wikipedia. Strony: 36. Rozdzia y: Cassini-Huygens, Rosetta, BepiColombo, Giotto, SMART-1, CryoSat-2, Automatyczny Statek Transportowy, Spacelab, Venus Express, REXUS/BEXUS, Artemis, Ulysses, Guja skie Centrum Kosmiczne, Europejska Organizacja Rozwoju Rakiet No nych, Ariane 5, XMM-Newton, Europejska Organizacja Bada Kosmicznych, COROT, Cluster, Darwin, Double Star, Plan dla Europejskich Pa stw Wspo pracuj cych, Integral, ExoMars, Gaia, Don Quijote, Eddington, Europejskie Centrum Operacji Kosmicznych, ECSS, ELA-3. Fragment: Cassini-Huygens - misja bezza ogowej sondy kosmicznej przeznaczonej do wykonania bada Saturna, jego pier cieni, ksi ycow i magnetosfery. Jest ona wspolnym przedsi wzi ciem trzech agencji kosmicznych: ameryka skiej NASA, europejskiej ESA i w oskiej ASI. Sonda zosta a wystrzelona w pa dzierniku 1997 roku. W lipcu 2004 r. Cassini sta si pierwszym sztucznym satelit Saturna, a od czony od sondy probnik Huygens w styczniu 2005 r. wyl dowa na powierzchni Tytana. W drodze do Saturna sonda dwukrotnie przelecia a obok Wenus, min a Ziemi oraz Jowisza. Po zako czeniu w po owie 2008 roku g ownej misji w uk adzie Saturna, zosta a ona kolejno dwukrotnie przed u ona. Planuje si, e Cassini b dzie funkcjonowa do wrze nia 2017 roku, kiedy to sonda ulegnie zniszczeniu w atmosferze Saturna. Dzi ki misji Cassini-Huygens poznano wygl d powierzchni Tytana i bezpo rednio zbadano jego atmosfer . Odkryto istnienie czynnych gejzerow na powierzchni Enceladusa oraz wcze niej nieznane ksi yce. Bli ej poznano struktur pier cieni Saturna i ich zwi zki z ksi ycami planety. Nazwa misji zosta a nadana na cze dwoch siedemnastowiecznych astronomow. Giovanni Domenico Cassini odkry cztery ksi yce Saturna (Japeta, Re, Tetyd i Dione) oraz przerw w pier cieniach tej planety. Christiaan Huygens odkry Tytana oraz jako pierwszy prawid owo opisa natur pier cieni Saturna. G ownym zadaniem misji Cassini-Huygens jest przeprowadzenie dog bnej eksploracji syste...

0 review for Europejska Agencja Kosmiczna: Cassini-Huygens, Rosetta, Bepicolombo, Giotto, Smart-1, Cryosat-2, Automatyczny Statek Transportowy, Spacelab, Venus Express, Rexusbexus, Artemis, Ulysses, Guja Skie Centrum Kosmiczne

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy.