Suomalaisprofessori: Maapallon lämpötila ei ole kohonnut 15 vuoteen!

By 27.11.2013Ilmastonmuutos

Professori Jyrki Kauppinen kirjoittaa Turun Sanomissa että maapallon lämpötila ei ole kohonnut 15 vuoteen. Kauppisen tutkimustulokset ovat siis päinvastaisia verrattuna IPCC:n hysteerisiin ilmaston lämpenemisväitteisiin. Ja myös luonto todistaa lämpenemistä vastaan.

Professori Kauppinen on ryhminen Turun yliopistossa kehittänyt kaavan, joka pystyy antamaan mittaustarkkuuden rajoissa oikein maapallon lämpötilan muutokset. Kaava on kokeellisesti osoitettu paikkansa pitäväksi vuodesta 1970 tähän päivään asti.

Auringon aktiivisuus vaikuttaa maapallolle tulevaan kosmiseen säteilyyn. Täten auringolla on suoran säteilyn ohella epäsuora vaikutus lämpötilaan. Kiertävän veden määrän muutoksesta seuraa sekä pilvisyyden ja suhteellisen kosteuden muutokset. Prosentin kasvu pilvisyydessä alentaa lämpötilaa noin 0,11 astetta tai prosentin kasvu suhteellisessa kosteudessa alentaa lämpötilaa noin 0,15 astetta.

Viimeisen sadan vuoden aikana tapahtuneessa noin 0,8 asteen lämpötilan nousussa hiilidioksidin osuus oli alle 0,1 astetta ja loppu noususta johtui pilvisyyden ja suhteellisen kosteuden pienenemisestä.

IPCC:n raportin väittämät eivät ole mahdollisia

Turun Sanomissa ja Helsingin Sanomissa 28.9. esitetyt IPCC:n raportin mukaiset suuret lämpötilan, sademäärän ja merenpinnan nousut eivät ole mahdollisia.

IPCC perustaa skenaarionsa ns. kiertomalleihin, joiden toimivuutta ei ole pystytty kokeellisesti testaamaan. Nämä kymmenet kiertomallit antavat suuresti toisistaan poikkeavia ennusteita. Useissa malleissa oletetaan, että suhteellinen kosteus on vakio, jolloin toinen tekijä on nolla. Kuitenkin mitatut suhteellisen kosteuden arvot ovat laskeneet ainakin vuodesta 1950 lähtien.

IPCC:n skenaariossa useiden asteiden lämpötilan kohoaminen johtaisi sademäärän kasvamiseen, mikä on ristiriidassa kaavamme, energian säilymislain ja vuoden 1950 jälkeisten havaintojen kanssa.

Havaintojen mukaan lämpötila ei ole kohonnut noin 15 vuoteen, vaikka IPCC:n skenaariot näyttävät noin 0,3 asteen nousua. Useiden havaintojen mukaan lämpötila on hivenen (0,02 astetta) laskenut. Täten käytetyt mallit eivät toimi. IPCC uskoo lämmön menneen syvään mereen. Tämä on tietenkin fysikaalinen mahdottomuus. Meren lämpövastus ei ole voinut pienetä oleellisesti yhtäkkiä vuoden 2000 tienoilla.

Mistä ilmaston muutokset sitten johtuvat?

Syy ilmaston käyttäytymiseen on yksinkertainen. Ennen vuotta 1997 suhteellinen kosteus laski, jolloin lämpötila nousi kaavamme toisen tekijän mukaisesti. Vuoden 2000 jälkeen suhteellinen kosteus kääntyi pienoiseen nousuun, joten lämpötila kääntyi pieneen laskuun. Kaavamme antaa lämpötilan laskuksi noin 0,02 astetta, joka on sopusoinnussa havaintojen kanssa.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Toimitus

Author Toimitus

More posts by Toimitus

Leave a Reply

Read more:
Poliisivaltio Britannia haluaa kieltää salatut viestit

Iso-Britannia saattaa kieltää salattujen pikaviestijärjestelmien käytön kansalaisiltaan vielä tänä vuonna. Uusi laki tarkoittaisi sitä, että...

Onko satelliittivalvottu kilometrivero vain suuri harhautus?

Jorma Ollilan johtama työryhmä on antanut esityksensä autoverotuksen uudistamisesta Suomessa. He suosittelevat satelliittivalvottua, kilometripohjaista veroa...

Close